SABASH BHF
top of page

UKBC AWARDS

Lifetime Achievement

Dr. Jack Preger

Dr. Bashabi Fraser, CBE

Prof. Dilip Chakrabarti

Nabakumar Basu

Mrs. Shanta Basu ( Biswas)

Mr. Dipu Ghosh

Ketaki Kushari Dyson

Srabanti Majumdar

Abdul Gaffar Choudhury

Kazi Jawad

Mrs. Piyali Ray

Sera Bengali

Bharati Kar 

Sanjoy Sarkar

Sangeeta Dutta

Bina Gupta

Bithika Raha

Gopal Dutta

Sheela Mukherjee

Banani Sinha Roy

Arpita Ray

Shrobona Bhattacharya

Sujit Bhattacharya

Community Shaper

Alak Chanda

Arpita Ray

Bhasha Mukherjee

Bithika Raha

Deepanjali Choudhury

Gopal Dutta

Isha Guha

Krishnayan Haldar

Millie Basu Ray

Nabonetta Basak

Paulomi De Hazra

Pritha Mukherjee

Priyadarshini Bhattacharjee

Roshni Mukherjee

Rupanjana Dutta

Sabarna Raka Mukherjee

Sanjoy Sarkar

Shrobona Bhattacharya

Shyam Sundar Das

Sohini Biswas

Somnath Mukherjee

Sujit Bhattacharya

Suranjan Som

Surojoy Bhowmik

Vikas Jayswal

bottom of page